teakpalantager i panama

Låt pengarna växa åt dig genom att investera i Teak

Lennart i Calobre jan 2011. Trädet är 4,5 år.

 

Allmänt

Efterfrågan på ädelträ och teak i synnerhet ökar stadigt och förväntas fortsätta stiga i framtiden. I en strävan att rädda de urskogar som ännu finns kvar inför fler och fler länder restriktioner för såväl export som import av avverkat regnskogsvirke. Dessa begränsningar inverkar givetvis på marknaden och talar för en positiv prisutveckling för plantage odlade trävaror. Teak är ett av världens bäst betalda trädslag, mycket beroende av dess goda kvalitéer. I Panama där vi valt att göra denna skogliga investering växer träden ca 5 ggr så fort som hemma, samtidigt är virkespriserna ca 10 ggr högre.
 

Om bolaget

Bolaget startades under år 2006 och är ett panamaregistrerat aktiebolag. Vi är en privat investerargrupp som satsar på produktion av teak i Panama. Vår affärsidé är att genom inköp av mark som är lämplig för teak producera teakskogar av högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Vi försöker att hitta mark som både har rätt markegenskaper som ger bra tillväxt, samt har potential att öka i värde genom att bland annat ha rätt geografiskt läge.
Vi har en lång samlad erfarenhet av det svenska skogsbruket och investeringar i allmänhet. I ledningen sitter det två skogligt erfarna personer, en civilekonom och en van kapitalplacerare.


Om våra plantager

Under våren 2006 köpte bolaget ett stycke mark i en by som heter Calobre i Verraguas provinsen. Arealen är ca 70 ha där ca 55 ha är möjlig att plantera. Under regnperioden 2006 planterades dryga 30 ha. Resterande del planterades under 2007. Senare har ett till markområde köpts där ca 13 ha är möjliga att plantera. Plantering sker pågår juts nu under sommaren/hösten 2012.
 

Mål och förväntningar

Huvudidén med vår verksamhet är att kostnaderna ska hållas på en låg nivå utan att skötseln och säkerheten sätts på spel. Målsättningen är att alla kostnader ska ske till självkostnadspris. Detta gör vi genom att inte bära på en tung kostnadskrävande administration och onödiga mellanhänder. Vi är alla inställda på den långsiktighet som krävs och de risker och uppsidor som finns.

 

Det finns flera aktörer på denna marknad med stor variation på insatser och vad man får för pengarna. Viktigt att tänka på är dock att inte bara köpa träden på "rot" utan att man är delägare i marken, samt att det är en transparens i bolaget där investerarna lätt kan se vart satsade medel går. En annan viktig faktor är rätt mark. Det är bara någon procent av marken i Panama som lämpar sig till teakplantage. Anläggningskostnaden är stor, och att då ha fel mark som efter några år visar sig inte producera blir ingen bra investering. Ring gärna för att få fler frågor besvarade.
 

Våra kalkyler bygger på en omloppstid på ca 17 – 23 år beroende på bonitets skillnader på marken. Vår genomsnittskalkyl visar på 15 - 20 % årlig förräntning. Vid tillköp av mark skapas olika synergieffekter, vilket ger lägre hektarkostnad då dels administrationen slås ut på större areal.

Via vårt Panama registrerade bolag erbjuder vi nu intressenter möjligheten att investera i odlad teak. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om denna intressanta investering.ungplanta Nyplanterad teakplanta. Planteras med ett förband på ca 3*3 m vilket ger ca 1100 st/ha

Lars vid ung planta Lars intill ett teakträd som vuxit i ca 5 månader. Bilden är tagen under ett besök i juli 2007 från vårt plantage i Calobre.

teakplantage Samma bestånd som ovan. Bilden tagen i November 2008 under den andra tillväxtsäsongen. Medelhöjd ca 5 meter.

 


Samma bestånd. Bilden tagen i februari 2011 efter den fjärde tillväxtsäsongen. Medelhöjd ca 10 meter.


Lennart intill ett träd i en kantzon som vuxit på bra. Bilden tagen i februari 2011 efter den fjärde tillväxtsäsongen.


En film från vårt teakplantage i Calobre. Träden är 3 år gamla, ca 8 cm i brösthöjd, och ca 8 m höga. Filmat 09.09.21


This param tag prompts users with Flash Player 6.0 r65 and higher to download the latest version of Flash Player. Delete it if you don’t want users to see the prompt.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


Filmer från vårt teakplantage i Calobre. Träden är 5 år gamla, ca 12 cm i brösthöjd, och ca 12 m höga. Filmat 12.09.21

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player


Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash PlayerMarcos gallrar med motorsåg efter instruktioner från vår jägmästare Juan

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash PlayerVälkommen att kontakta oss så berättar vi mer om denna intressanta investering.


Lars Pettersson 070-640 25 95
Bengt Leandersson 070-541 00 77
Kjell Erik Ståhl 070-524 36 11
Lennart Pettersson 070-6401530

 


teakplantagefastigheter till salu


.
.............