om oss - historik

Vårt företag startade år 1984. Den huvudsakliga verksamheten har bestått av skogsvårdsarbeten i olika former, såsom plantering, skogsröjning, framställning av skogsbruksplaner, samt skoglig rådgivning mm. Vi hjälper dig som skogsägare att planera ditt skogsbruk på ett både ekonomiskt och miljöriktigt sätt.

Under senare år har verksamheten utökats med köp/förvaltning av egna hyresfastigheter och skogfastigheter. Vi har idag ett fastighetsbestånd på ca 1 100 m2 boyta uppdelat på 21 hus/lägenheter för uthyrning, och ca 900 ha skog. Vår ambition är att sköta våra fastigheter själva genom anställd personal, men där behovet finns, anlita lokala entreprenörer. Fortlöpande görs lämpliga investeringar för hyresgästernas bästa.

Vi arbetar också med fastighetsförsäljningar, där vi på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan hjälpa dig att sälja din fastighet. Vi har lång erfarenhet inom skogsbranschen, och har därmed ett stort kontaktnät.

Under år 2006 startade vi tillsammans med andra investerare ett projekt i Panama. Läs här för mer information.

Välkomna att anlita oss på LP Skog Älvdalen!

 


teakplantagefastigheter till salu


.
.............